Mini 2

Dag/dato Hjemme Borte Tidspunkt Bane
Torsdag 18.mai Rennebu 1 Sokna 1 Kl.18.00 Rennebu stadion
Torsdag 18.mai Støren 3 Budal 1 Kl.18.00 Støren stadion
Torsdag 18.mai Sokna 2 Singsås 1 Kl.18.00 Terraløkka
Torsdag 18.mai Rennebu 2 Støren 1 Kl.18.00 Rennebu stadion
Onsdag 24.mai Støren 1 Rennebu 1 Kl.18.00 Støren stadion
Onsdag 24.mai Sokna 1 Rennebu 2 Kl.18.00 Terraløkka
Onsdag 24.mai Singsås Støren 3 Kl.18.00 Singsås stadion
Onsdag 24.mai Støren 2 Sokna 2 Kl.18.00 Støren stadion
Onsdag 31.mai Budal 1 Singsås 1 Kl.18.00 Budal stadion
Onsdag 31.mai Rennebu 2 Støren 2 Kl.18.00 Rennebu stadion
Onsdag 31.mai Støren 3 Sokna 1 Kl.18.00 Støren stadion
Onsdag 31.mai Sokna 2 Støren 1 Kl.18.00 Terraløkka
Onsdag 7.juni Singsås 1 Sokna 1 Kl.18.00 Singsås stadion
Onsdag 7.juni Støren 1 Budal 1 Kl.18.00 Støren stadion
Onsdag 7.juni Støren 2 Rennebu 1 Kl.18.00 Støren stadion
Onsdag 7.juni Sokna 2 Støren 3 Kl.18.00 Terraløkka
Onsdag 14.juni Budal 1 Rennebu 2 Kl.18.00 Budal stadion
Onsdag 14.juni Singsås Sokna 2 Kl.18.00 Singsås stadion
Onsdag 14.juni Rennebu 1 Støren 2 Kl.18.00 Rennebu stadion
Onsdag 14.juni Sokna 1 Støren 1 Kl.18.00 Terraløkka
Levert av IdrettenOnline