Fotballforsikringen

Alle spillere (fra 13 år og oppover), trenere, oppmenn og ledere som er registrert i FIKS er medlem i fotballforsikringen. Det er lagleder som er ansvarlig for at alle spillere ligger inne i FIKS. Hvis spilleren ikke ligger inn, meld dette inn på post@storenfotball.com så raskt som mulig!


Barn (0-12 år) er dekket av barneforsikringen til klubben og det er ikke krav om at spilleren skal være registrert i FIKS


Hva gjør vi ved skade?

Skulle uhellet oppstå er det viktig at dere snarest mulig ringer idrettens skadetelefon på telefon 02033

Her vil dere få beskjed om hva som skal gjøres og videre oppfølging

Levert av IdrettenOnline