Flytting av hjemmekamper


Ved kampendringer skal det benyttes et webskjema på kretsen sine hjemmesider. Kampendringen skal være godkjent av begge lag før endringen skjer


Alle kampendringer etter 15. april (vårsesong) og 20. august (høstsesong) belastes med 500 kroner


Link til kampendringsskjema: Kampflytting

Levert av IdrettenOnline