Kampvert


Ved alle hjemmekamper fra G/J11 og oppover skal vi ha en kampvert. Det er laget som er ansvarlig for å sette opp en kampvert til hver kamp. Ofte kan dette løses ved at den ene personen som er satt opp på kaffesalg har på seg kampvert-vesten når gjestene kommer. Vi oppfordrer derfor oppmannen til å sette opp en av de kaffeansvarlige som kampvert. Eller kanskje noen har noen besteforeldre som kan tenke seg å være kampvert?

Kampvert-vest finner dere i speakerbua! :-)


Informasjon om kampvertordningen:

En trener og en lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for å sikre en fin ramme rundt aktiviteten er kampvert et tiltak som har vist seg å være vellykket. Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en vert som tar i mot gjester, og en kampvert har også en tydelig og respektert rolle under kampen.
Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play.
Kampverten har på gul kampvert-vest og har med seg foreldrevettkort.

Før kampen:
Sørge for at garderober, bane og mål er i orden.
Ønske velkommen begge lag og dommer.
Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen.
Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet
Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart
Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113

Under kampen
Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser.
Prate med dommer i pausen.
Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken.
Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen
Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere både mot spillere og dommer.

Etter kampen
Bistå i å organisere Fair play-hilsen
Takker begge lag og dommer
Rydde rundt banen etter kampslutt

Levert av IdrettenOnline