Treningsavgift


Alle spillere for fotballgruppa i Støren Sportsklubb plikter å betale treningsavgift og medlemskap i Støren Sportsklubb

For kalenderåret 2016 er det vedtatt følgende satser for treningsavgift


LagFødselsdatoer (gjelder kalenderåret 2016)Sats
Minifotball01.01.2006 - 31.12.2016400
G/J 1101.01.2005 - 31.12.2005900
G/J 1201.01.2004 - 31.12.2004900
G/J 1301.01.2003 - 31.12.2003900
G/J 1401.01.2002 - 31.12.2002900
G/J 1501.01.2001 - 31.12.2001900
G/J 1601.01.2000 - 31.12.20001 500
G/J 1701.01.1999 - 31.12.19991 500
G/J 1801.01.1998 - 31.12.19981 500
Junior01.01.1996 - 31.12.19971 500
Senior - 31.12.19952 500
Spillere som ikke har overholdt sine forpliktelser har ikke rett/anledning til å delta i klubbens aktiviteter, og kan således strykes som medlem i klubben. Ved eventuell ny innmelding må gamle krav gjøres opp

Det er anledning til å søke om fritak eller delbetaling av treningsavgiften, dersom man er forhindret i å delta i fotballgruppas aktiviteter på grunn av anstrengt/vanskelig økonomi. En slik søknad skal stilles til leder i fotballgruppa

Powered by: Bloc